فهرست

پیام رئیس دانشگاه به مناسبت 16 آذر،روز دانشجو

تر سید مظفر ربیعی رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل به مناسبت 16 آذر؛ روز دانشجو پیامی صادر نموده اند که متن پیام بدین شرح می باشد: 16آذر روز مبارزه با استکبار ، فرخنده روز دانشجو بر همه دانشجویان ، دانش پژوهان و اندیشمندان آزاده ، خجسته و مبارک باد. ...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر سید مظفر ربیعی رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل به مناسبت 16 آذر؛ روز دانشجو پیامی صادر نموده اند که متن پیام بدین شرح می باشد: 16آذر روز مبارزه با استکبار ، فرخنده روز دانشجو بر همه دانشجویان ، دانش پژوهان و اندیشمندان آزاده ، خجسته و مبارک باد. یاد آن سه آتش اهورایی را که در ستیز با صاحبان زر و زور و تزویر ، جان خویش را فدا کردند گرامی داشته و برای همه دانشجویان فرهیخته و فرزانه آرزوی توفیقات روز افزون دارم و امیدوارم در راه اعتلاء علم و ارتقاء آموزش و پژوهش و درمان پیوسته موفق و موید باشید . (دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل )