فهرست

اختتامیه چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، سومین روز از این کنگره با حضور متخصصان و پژوهشگران با نشست تخصصی در حیطه مقاومت آنتی بیوتیکی، تجویز منطقی آنتی بیوتیک، بیماریهای منتقله از آب و غذا مورخ ۲۸ مهرماه ۹۶ در سالن امام علی (ع) دانشگاه برگزار شد.

سخنان رئیس پانل اخلاق حرفه ای در چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، در دومین روز از برگزاری چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران دکتر زاهد پاشا رئیس پانل، اخلاق حرفه ای را به معنی نیازهای علمی، به منظور داشتن دانش، مهارت و اجرا نمودن بر روی بیماران عنوان نمود .

دومین روز چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دومین روز از چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران با حضور متخصصان و پژوهشگران با نشست تخصصی در حیطه بروسلوز، عفونت های گوارشی، اخلاق حرفه ای، عفونت های دهان و دندان، عفونت های ادراری تناسلی مورخ ۹۶/۷/۲۷ در سالن همایش امام علی (ع) دانشگاه در حال برگزاری می باشد.

دکتر یوسف یحیی پور دبیر اجرایی چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دبیر اجرایی چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران گفت: این کنگره برای اولین بار به میزبانی استان مازندران در دانشگاه علوم پزشکی بابل مورخ ۲۶ لغایت ۲۸ مهرماه از صبح تا عصردر سالن همایش امام علی (ع) دانشگاه برگزار می شود.

برگزاری چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران با حضور دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل ، اساتید واعضای هیات علمی دانشگا ههای علوم پزشکی کشور به مدت سه روز مورخ ۲۶ لغایت ۲۸ مهر ماه در سالن همایش امام علی (ع) در حال برگزاری می باشد

پیام دبیر اجرایی همایش جهت برگزاری چهارمین کنگره باکتری شناسی پزشکی ایران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، پژوهشکده سلامت و گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل با همکاری انجمن باکتری شناسی پزشکی ایران چهارمین کنگره باکتری شناسی پزشکی ایران را به مدت سه روز از ۲۶ لغایت ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۶ در سالن همایش امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی برگزار می نمایند

انس با قرآن

رحیمه روحاني راد، کارشناسی ارشد روانشناسی محبوبه فرامرزي، دانشیار روانشناسی محمد هادی یدالله پور، دانشیار معارف اسلامی