فهرست

اولین جلسه هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان بابل

اولین جلسه هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان بابل با حضور دکتر شریف پور معاون درمان دانشگاه، دکتر نقشینه نماینده رئیس دانشگاه و رئیس هیات اجرایی انتخابات، دکتر حسن نتاج رئیس هیات نظارت بر انتخابات، اعضاء اصلی سابق و فعلی نظام پزشکی و اعضاء هیات نظارت و اجرایی انتخابات مورخ ۹۶/۵/۱۸ در نظام پزشکی شهرستان بابل برگزار شد.