فهرست

انس با قرآن

رحیمه روحاني راد، کارشناسی ارشد روانشناسی محبوبه فرامرزي، دانشیار روانشناسی محمد هادی یدالله پور، دانشیار معارف اسلامی

اصول و روش های تربیت دینی کودک در آموزه های اسلامی

مولفین: سیده فاطمه اشرفی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی ساری دکترسید احمد میریان، استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری دکترحمید محمدقاسمی، استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

سلامت روان از نگاه قرآن

مولفین: علیرضا طبیبی دانشیار دانشگاه اراک، گروه الهیات فاطمه زمانیان نجف آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قران وحدیث، دانشگاه اراک

بررسی ارتباط سلامت معنوی و رضایت از زندگی سالمندان بستری در بیمارستان های شهرکرد

مولفین :معصومه علیجانپور آقاملکی عضو هیات علمی گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بابل راضیه السادات حسینی دانشجوی دکتری سالمند شناسی یوسف اصلانی عضو هیات علمی گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد راهله جوانبختیان قهفرخی دانشجوی دکتری پرستاری