فهرست

برگزاری مراسم اختتامیه راهیان نور همزمان با مراسم سا لگرد شهید شجاعیان در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، بسیج دانشجویی مراسم اختتامیه راهیان نور همزمان با مراسم سا لگرد شهید شجاعیان را با حضور معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه دکتر عمویی ،مدیران و همکاران و دانشجویان دانشگاه و خانواده شهدا ،دوستان و جانبازان هم رزم شهید شجاعیان روز یکشنبه مورخ 31/1/93 در سالن شهید شجاعیان دانشگاه برگزارنمود.

برگزاری اولین جلسه مدیران بیماستانها با مدیریت ITدانشگاه

اولین جلسه هماهنگی به منظور بررسی مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری موجود در دانشگاه ، با حضور دکتر یمین فیروز ، مدیر اداره آمار و فن اوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ، آقای پیاده رویی مدیر بیمارستان آیت ا... روحانی ، دکتر رجبی مدیر بیمارستان شهید بهشتی ، آقای حسینجانزاده معاون مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه و جمعی از کارشناسان واحد IT ، معاونت توسعه و بیمارستانهای آیت ا... روحانی و شهید بهشتی در تاریخ 26/1/92 در بیمارستان آیت ا... روحانی تشکیل گردید . حضار در جلسه ، ضمن تشکر از برگزاری این جلسه خواستار ادامه این روند و برگزاری جلسات مشابه گردیدند.

دانشگاه علوم پزشکی بابل، رتبه اول وب سایتهای بیمارستانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور را کسب کرد

دانشگاه علوم پزشکی بابل رتبه 1 وبومتریک وب سایت های بیمارستانی دانشگاه های علوم پزشکی کشوردرسال 2014 را به خود اختصاص داد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ؛ دکترربیعی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل ، گفت: این دانشگاه توانست جایگاه اولین دانشگاه علوم پزشکی کشور را به خود اختصاص دهد وی در خصوص رتبه یک وبومتریک وب سایت های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی بابل در بین تمام دانشگاه های کشور، افزود: این دانشگاه همچنین در رتبه بندی جهانی،توانست به رتبه 600 در سراسر جهان دست یابد....

با راي اعتماد قاطع مجلس، آقای دكتر سيد حسن قاضي زاده هاشمي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد.

آقای دکتر میکانیکی رئیس دانشگاه، انتخاب شایسته آقای دکتر سيد حسن قاضي زاده هاشمي را به عنوان وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تبریک گفت.

کسب مقام سوم هسته گزینش دانشگاه در مسابقات ورزشی دانشگاه های سراسر کشور

در راستای سومین دوره مسابقات فرهنگی هنری ورزشی با حضور بیش از 150نفر از برادران گزینش گر دانشگاه های سراسر کشور در تاریخ 20الی 22تیر ماه سال جاری به میزبانی هسته ی گزینش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد که در این میان تیم اعضای هسته ی گزینش دانشگاه علوم پزشکی بابل موفق به کسب مقام سوم در رشته ی تنیس روی میز گردید.