فهرست

مراسم ترحیم مرحوم محمد آقاجانی دانشجوی فیزیوتراپی ورودی ۹۲ پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل

مرحوم محمد آقاجانی

دوشنبه  10 مهر 96 ، ساعت ۱۱ صبح
مسجد امام علی(ع) دانشگاه علوم پزشکی بابل 

روحش شاد