فهرست

سامانه نوبت دهی اینترنتی مرکز ناباروری و باروری فاطمه الزهرا (س) راه اندازی گردید

مراجعان محترم آن مرکز از این پس می توانند با مراجعه به سامانه nobat.mubabol.ac.ir نوبت خود را اخذ نمایند.