فهرست

همایش بانوان به مناسبت هفته تربیت بدنی و هفته سلامت بانوان ایرانی

به گزارش دفتر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی بابل، مراسم پیاده روی بانوان به مناسبت هفته تربیت بدنی و هفته سلامت بانوان ایرانی توسط اداره ورزش با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل روز پنج شنبه ۲۶ مهرماه ساعت ۹ صبح از معاونت بهداشتی (میدان باغ فردوس) تا میدان ولایت و همایش بانوان بابل ساعت ۱۷-۱۵ در زمین بازی گلستان نوشیروانی برگزار می گردد. لذا از بانوان محترم جهت شرکت در همایش دعوت بعمل می آید.