فهرست

آنچه باید در مورد نمک های یددار بدانید...

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر مصطفی جوانیان معاون بهداشتی دانشگاه و متخصص عفونی از ید بعنوان یک ماده مغذی ضروری که اصلی ترین نقش آن شرکت در ساختمان هورمونهای تیروئیدی است خبر داد.

                                    

دکتر جوانیان گفت: نمک های صنعتی، صادراتی و نمک دریا برای مصارف خوراکی ممنوع می باشد و باید از مصرف نمک یددار تصفیه شده استفاده گردد تا از اختلالات ناشی از کمبود ید پیشگیری کنیم.

وی با اشاره به اینکه کمبود ید و اختلالات ناشی از آن به عنوان یکی از مشکلات بهداشتی- تغذیه ای ایران محسوب می شود بیان داشت: ید یک ماده مغذی ضروری است که اصلی ترین نقش آن شرکت در ساختمان هورمونهای تیروئیدی است و این هورمونها در رشد و تکامل جسمی و عصبی، عملکرد طبیعی مغز و سیستم عصبی، حفظ دمای بدن، تولید انرژی و سوخت و ساز تاثیر می گذارند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل تصریح کرد: یک فرد سالم روزانه به ۱۵۰ میکروگرم ید نیاز دارد که این میزان، تقریباً معادل یک سر سوزن نمک می باشد.

وی افزود: ید به طور طبیعی در آب و خاک وجود دارد و ید مورد نیاز بدن، عمدتاً می تواند از سبزیها و گیاهانی که روی خاک حاوی ید کاشته شده اند تأمین گردد.

عضو هیئت علمی  دانشگاه علوم پزشکی بابل اذعان داشت: خاک ایران به لحاظ جغرافیایی حاوی ید مناسب نیست، محصولات غذایی نیز از نظر این ماده مغذی فقیر خواهند بود و حتی مصرف مداوم آنها نیز نمیتواند نیاز بدن به ید را برطرف کند.

وی با بیان اینکه نظام سلامت کشور برای رفع این موضوع طی 20 سال گذشته برای تامین نیاز ید تمامی افراد جامعه از تکنیک ید دارکردن نمک تصفیه شده استفاده کرد، گفت: این روش باعث کنترل و کاهش قابل توجه شیوع بسیاری از بیماریهای ناشی از کمبود ید مانند گواتر در کشورگردید.

دکتر جوانیان اظهار داشت: متاسفانه مدتی است با تبلیغات برخی سودجویان و تحت عنوان طب اسلامی و بدون اخذ مجوز و وزارت بهداشت، نمک دریای خوراکی به عنوان جایگزین نمک یددار معرفی می کنند و اذهان عمومی را نسبت به مضرات مصرف نمک ید دار مشوش کرده اند.

وی درهمین راستا عنوان کرد: البته این موضوع متاسفانه در برخی برنامه های تلویزیونی نیز توسط افرادی که آموزش آشپزی می دهند به دلیل عدم آگاهی به مخاطبان انتقال داده شده است.

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان کرد: به همین منظور و برای آگاهی بخشی درست به جامعه، بسیج ملی پیشگیری از کمبود ید با هدف تاکید بر مصرف نمک یددار تصفیه شده از تاریخ یکم لغایت هفتم دی ماه در سطح کشور به اجرا گذاشته شده است.