فهرست

نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در شهرستان بابل تا آینده ای نزدیک اجرایی می گردد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر یمین فیروز مدیر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه از شروع پروژه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در شهرستان بابل خبر داد.

دکتر یمین فیروز در حاشیه جلسه ای که با حضور معاونت درمان، معاونت دارو و غذا و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی با شرکت نرم افزار دوا که بیش از ۹۵ درصد نرم افزارهای داروخانه های شهرستان را تحت پوشش قرارد می دهد برگزار شد، گفت: دانشگاه علوم پزشکی بابل بعنوان ۶ دانشگاه پیشرو در پروژه نظام ارجاع، فعالیت های بسیار خوبی در راستای دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی انجام داد.
مدیر آمار و فناوری  اطلاعات و ارتباطات دانشگاه بیان داشت: ارتباط بین سامانه های نرم افزاری سطح یک (مراکز بهداشتی، خانه های بهداشت و پزشک خانواده) و سامانه های سطح ۲ و ۳ خدمات ( مراکز آموزشی و درمانی) و همچنین راه اندازی سامانه یکپارچه نوبت دهی از مهمترین اقدامات در راستای نظام ارجاع  می باشد.
وی افزود: در گام بعدی این پروژه حذف دفترچه و صدور نسخه الکترونیک و نسخه پیچی در دستور کار ستاد هدایت نظام ارجاع دانشگاه قرار گرفته است.
 دکتر یمین فیروز ابراز امیدواری کردند: با ایجاد تعامل مناسب بین داروخانه ها، شرکت های نرم افزاری و اداره کل بیمه سلامت در آینده ای نزدیک شاهد اجرایی شدن این پروژه در سطح شهرستان بابل خواهیم بود.