فهرست

استقبال پرشور پرستاران بابلی برای کنترل فشار خون بالا

به گزارش روابط عمومی معاونت پرستاری وزارت بهداشت، امامقلی زاده مدیر پرستاری دانشگاه از استقبال پرستاران بابلی برای حضور در بسیج ملی فشارخون بالا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت پرستاری وزارت بهداشت، محمد امامقلی زاده با بیان این مطلب، اظهارداشت: پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بابل نیز همانند پرستاران سراسر کشور حضور پر رنگ در این طرح ملی برای تعیین فشار خون، ارایه آموزش، آگاه سازی و حساس کردن جامعه در کنترل، مراقبت و مدیریت فشار خون را وظیفه و افتخار می دانند. 
 وی به ضرورت آگاه سازی جامعه نسبت به این عامل پرخطر، اشاره کرد و گفت: بخش بزرگی از مرگ و میرها در کشور به سبب ناآگاهی از وضعیت فشار خون رخ می دهد و  اگر در اجرای این طرح حتی یک مورد از مرگ و میر ناشی از فشار خون را کاهش دهیم، کار بزرگی انجام داده ایم. 
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل، گفت: ۴۰۰ پرستار و گروههای وابسته و دانشجویان از دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی در ۱۳۰۰ شیفت در مراکز آموزشی و‌درمانی، بیمارستانهای خصوصی، درمانگاههای شبانه روزی و ایستگاههای تعیین شده در این طرح ملی مشارکت دارند.