فهرست

موفقیت ۲۰ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل در دومین دوره فلوشیپ یادگیری الکترونیکی

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر مریم قائمی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه از موفقیت ۲۰ عضو هیات علمی در دومین دوره فلوشیپ یادگیری الکترونیکی خبر داد.

دکتر مریم قائمی گفت: ۲۰ نفر از اعضای هیات علمی این دانشگاه موفق به دریافت گواهینامه دومین دوره فلوشیپ یادگیری الکترونیکی گردیدند. وی افزود: این دوره با هماهنگی EDC دانشگاه و بصورت مشترک با دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و گیلان برگزار گردید.
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان داشت: کلاس های آنلاین این دوره بصورت وبینار در EDC دانشگاه برگزار گردید و داوطلبان به مدت یک نیمسال تا کسب گواهی نامه در این کلاس ها به انجام فعالیت های مربوطه پرداختند.