فهرست

دانشگاه علوم پزشکی بابل میزبان ۹ دانشگاه کشور در کارگاه آموزشی منطقه ای سلامت میانسالان

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل، کارگاه آموزش منطقه ای مهارت آموزی کارشناسان ستادی در خصوص برنامه های سلامت میانسالان بمدت دو روز به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.

گفتنی است: این کارگاه با حضور خانم دکتر علامه رئیس اداره سلامت میانسالان وزارت متبوع، کارشناسان برنامه میانسالان ۹ دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، گیلان، مازندران، گلستان، شاهرود، سمنان و بابل و مدیران گروهها، اساتید دانشگاه در روزهای دوشنبه لغایت سه شنبه  مورخ ۲۷ و ۲۸ خرداد ۹۷ در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی دکتر مصطفی جوانیان معاون بهداشتی دانشگاه ، دکتر مطهره علامه رئیس اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت و دکتر هدی محسنیان مسئول گروه سلامت خانواده معاونت بهداشتی دانشگاه سخنان مبسوطی درحوزه های گوناگون سلامت میانسالان، اهداف کارگاه منطقه ای مهارت آموزی، اصلاح شیوه زندگی سالم، ارزیابی سلامت کارکنان، برگزاری پویش های سلامت مردان وزنان، تست فشارسنج، مسائل ومشکلات حوزه سلامت میانسال، تعویض نیروهای ماهر وکارآمد، فراخوان آموزش های مجازی برای پزشکان عمومی وپزشک خانواده و آموزش های ضمن خدمت وغیره مطالبی را بیان نمودند.

 دکترجوانیان معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: میانسالان، جمعیت عمده وحرم سنی بیشترین جمعیت کشوررا تشکیل می دهند. از سویی باراصلی اقتصاد جامعه وهمچنین فعالیت هایی که در سطح کشورانجام می شود برعهده این گروه سنی می باشد.

 وی ادامه داد: متأسفانه این گروه سنی ازمراقبت های بهداشتی وسلامت به اندازه کافی برخوردار نیستند. وزارت بهداشت درسالهای اخیر با آموزش های مناسب، دستگاه های خدمتی را برای این قشرجامعه تعریف نموده و کارگاههای منطقه ای برگزار می نماید .

 این مسئول خاطرنشان کرد: با برپایی این کارگاه انتظارداریم کارشناسان ما بتوانند با نحوه اجرای برنامه ها و بسته های خدمتی میانسال بهتر و بیشترآشنا شوند..

دکترمطهره علامه رئیس اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت با اشاره به هدف برگزاری کارگاه آموزش مهارتی اظهارداشت: هدفی که ما دنبال می کنیم در واقع مهارت آموزی کارشناسان ستادی برای انجام برنامه های آموزشی مرتبط با میانسالان در دانشگاه خودشان می باشد.

 وی ادامه داد: در این کارگاه دو روزه از روش تدریس وتکنیک آموزش کارشناسان ستادی گرفته تا تکنیک های مرتبط با ارائه خدمت مثل روش مشاوره صحیح مطالبی بیان شد.

 این مسئول بیان داشت: این کارگاه دومین کارگاه منطقه ای است. که اولین کارگاه در استان کردستان برگزار شده بودو ما انتظار داریم استانداردهای ارائه خدمت و روش تدریس توسط ارائه دهندگان خدمت دردانشگاه های مرتبط ارائه گردد.

خانم دکترهدی محسنیان گفت: این برنامه در واقع یک کارگاه مهارت آموزی برای کارشناسان ستادی است. هدف این است تا جمعیت های کوچکتری از کارشناسان ستادی آموزشهای انتقال مهارت ها را ببینند وبرای همین این کارگاه جنبه آموزشی دارد.

وی در همین راستا عنوان کرد:  انتظار ما این است تا در پایان این کارگاه مشکلاتی که در طول این دوره  تبیین و تشریح شده مشخص شود که کدام بخش آموزش ارائه شده دارای مشکل است ومدل آموزش براساس نیاز تغییر پیدا کند ومدل های آموزشی به  شیوه های گوناگون از جمله سخنرانی، فیلم ونمایش ویا مدل های دیگر ارائه گردد.