فهرست

مراسم دانش آموختگی دانشجویان رشته های اتاق عمل، هوشبری و بهداشت محیط دانشکده پیراپزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل،  مراسم دانش آموختگی دانشجویان رشته های اتاق عمل، هوشبری و بهداشت محیط دانشکده پیراپزشکی برگزار شد.

گفتنی است این مراسم با حضور دکتر اصغرنیا رئیس دانشکده پیراپزشکی، دکتر پور امیر معاون فرهنگی و دانشجویی و تعدادی از اساتید دانشکده پیراپزشکی در سالن شهید شجاعیان دانشگاه برگزار شد،

قابل ذکر است پخش کلیپ، قرائت دلنوشته دانشجویی، اجرای موسیقی سنتی و قرائت سوگند نامه  از دیگر برنامه های این مراسم بوده همچنین از فارغ التحصیلان با اهداء لوح و هدیه تقدیر بعمل آوردند.