فهرست

پنجمین نشست دانشگاه های کلان منطقه یک کشور در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل، پنجمین نشست دانشگاه های کلان منطقه یک کشور جهت بررسی کوریکولوم آموزشی دوره پزشکی عمومی، مقطع مقدمات بالینی برگزار شد.

گفتنی است این نشست با حضور جمعی از روسای دانشکده پزشکی، معاونین آموزشی علوم پایه ، مدیران ادارات آموزش و کارشناسان و دانشگاه های کلان منطقه یک ا مازندران، گلستان، سمنان، شاهرود، گیلان و بابل در دانشکده پزشکی دانشگاه برگزار شد.

دکتر امری معاون آموزشی دانشگاه، درباره اهمیت رسیدگی و به روز بودن امر آموزش فراگیران بخصوص در مقطع مقدمات بالینی سخنانی را ایراد نمودند.

 همچنین شرکت کنندگان در این نشست  بحث و تبادل نظر در خصوص کوریکولوم آموزشی دوره پزشکی عمومی در مقطع مقدمات بالینی را آغاز و آرایش ترمی پیشنهادی دروس ترم اول مقدمات بالینی بررسی و مورد توافق واقع گردید و مقرر شد از نیمسال اول تحصیلی ۹۹-۹۸ به اجرا گذاشته و برای دو ترم بعد در جلسات آتی بررسی و تبادل نظر صورت گیرد.

لازم  به ذکر است که این تصمیم گیری ها بر اساس دستورالعمل کوریکولوم آموزش پزشکی عمومی صادره از وزارت متبوع اخذ گردید.

دکتر جورسرایی رئیس دانشکده پزشکی بابل،ضمن ابراز امیدواری به امید خدا وهمکاری و همفکری دیگر مراکز به زودی شاهد تصمیمات نهایی برای آرایش ترمی  دو ترم دیگر این مقطع  خواهیم بود.