فهرست

اهدای عضو دختر خرد سال ۳ ساله بابلی جان دو نفر را نجات داد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر قاسم زاده معاون درمان این دانشگاه از دومین مورد اهدای عضو در سال ۹۸ در شهرستان بابل خبر داد.

نیوشا ابوالحسنی دختر سه ساله اهل روستای کلاری کلا بخش بابلکنار بر اثر سقوط از ارتفاع دچار مرگ مغزی شد که در بخش آی سی یو جراحی بیمارستان شهید بهشتی بستری و با رضایت خانواده جهت اهدای عضو به تهران منتقل شد.

اعضای بدن این بیمار مرگ مغزی شامل یک کلیه و کبد به ۲ نفر حیات دوباره بخشید.

نیوشا ابوالحسنی شصت وهفتمین مورد اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال ۱۳۸۴ تا کنون و دومین مورد در سالجاری بوده است.