فهرست

فراخوان مرحله اول طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت سال ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت در راستای اولویت های پژوهشی ۵ ساله خود تا سال ۱۴۰۴ و در پاسخ به رفع نیازهای پژوهش های کاربردی مرتبط با منابع انسانی سلامت، آمادگی خود را برای پذیرش طرح های پیشنهادی در خصوص موضوعات ذیل اعلام میدارد:

عناوین طرح ها:

۱-تعیین میزان و عوامل موثر برماندگاری نیروی انسانی به تفکیک رشته های شغلی مامایی و دندانپزشکی در انواع واحدهای ارائه خدمت و مناطق جغرافیایی مختلف

۲-امکان سنجی کاربرد سیاستهای جایگزین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان جهت تامین نیروی مورد نیاز

۳-ارزیابی مقایسه ای تاثیر مصاحبه شغلی در جذب نیروهای کارآمد

۴-ارائه الگو بهینه مصاحبه شغلی برای بکارگیری نیروی انسانی در رسته اداری مالی

۵-ارزیابی کمی و کیفی عملکرد نیروهای مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

۶-ارزیابی مقایسه ای کارآیی و اثربخشی روشهای مختلف تامین و بکارگیری منابع انسانی مورد نیاز وزارت بهداشت

۷-بررسی وضعیت فعالیت و میزان ریزش فارغ التحصیلان و عوامل موثر برآن به تفکیک رشته های پزشکی تخصصی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری و مامایی

مهلت ارسال پروپوزال ها، تا آخر وقت اداری پنجشنبه ۱۰ مرداد ۹۸ می باشد.

محققین و پژوهشگران حقیقی و حقوقی علاقه مند می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از شرایط مربوطه و دریافت شرح خدمات به وب سایت مرکز به آدرس http: //chhrss.behdasht.gov.ir مراجعه نمایند.