فهرست

برگزاری همایش پروژه های سلامت دولت الکترونیک دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، همایش یکروزه پروژه های سلامت دولت الکترونیک دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک با حضور دکتر صفی خانی مدیر دفتر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۱ به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار گردید.

در این جلسه مدیران آمار و فناوری اطلاعات واربتاطات دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک، گزارش پیشرفت پروژه های الکترونیک سلامت شامل نظام ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت، نسخه نویسی و نسخه پیچی و تبادل الکترونیک اسناد بیمه ای را ارائه دادند و در این نشست در خصوص چالش ها، مسایل و مشکلات پیش رو بحث و تبادل نظر گردید.