فهرست

انتصاب دکتر حجازیان بعنوان رئیس مرکز آموزش درمانی آیت ا... روحانی (ره) بابل

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت الله روحانی دانشگاه علوم پزشکی بابل، طی حکمی از سوی دکتر سید فرزاد جلالی رئیس دانشگاه، دکتر سید ابراهیم حجازیان بعنوان رئیس جدید مرکز آموزش درمانی آیت ا... روحانی (ره) بابل منصوب شد و از زحمات دکتر شهرام سیفی تقدیر بعمل آمد.