فهرست

تغییر ساعت کار دانشگاه علوم پزشکی بابل

با توجه به اطلاعیه صادر شده اخیر از سوی وزارت کشور به اطلاع می رساند از فردا سه شنبه ۱۸ تیرماه ۹۸ ساعت کار دانشگاه و واحدهای تابعه به وضعیت عادی تغییر می یابد.