فهرست

۱۶۶۶ مصدوم تصادفی در بابل در ۳ ماه نخست سال

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر لعلی از ۱۶۶۶ مصدوم  تصادفی در بابل در ۳ ماه نخست سال خبر داد.

دکتر ابوالقاسم لعلی

دکتر ابوالقاسم لعلی گفت: سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در راستای وظایف بهداشتی و درمانی خودبه غیر از حضور در ماموریت های استقرار وپوشش پزشکی در امتحانات کنکور سراسری، مانور ها، مسابقات ورزشی، همایش ها، جشنواره ها و اردوهای آموزشی و تفریحی و مراسم های مذهبی در ۳ ماه اول سال ۱۳۹۸ در ۶۵۰۴ ماموریت انجام داده است که ۲۸۳۹ ماموریت آن شهری و ۳۶۶۵ ماموریت جاده ای بوده است.
وی بیان داشت: از این تعداد ماموریت های که سازمان اورژانس بابل انجام داده است ۳۳۰۸  بیمار یا مصدوم را به بیمارستان های شهرستان بابل منتقل کردند. 
 دکتر لعلی سازمان اورژانس دانشگاه علوم پزشکی بابل با ذکراین نکته که میانگین زمان حضور بر بالین بیمار یا مصدومان در این ۳ ماه اول سال با توجه به شلوغی و جاده ها ی پرتردد، میانگین ماموریت های  شهری ۶:۳۰ دقیقه و میانگین زمان حضور بر بالین بیمار یا مصدومان جاده ای ۱۲ دقیقه بود، گفت: در فصل بهار اورژانس ۱۱۵ بابل ۱۶۶۶ ماموریت تصادف انجام داده است، که از این تعداد ۶۰۹ تصادفی شهری بود و ۱۰۵۷ تصادفی هم جاده ای بوده است و متاسفانه این تصادفات ۷ کشته داشته است.
وی  بیان کرد: بعداز ماموریت های تصادفی که رتبه یک ماموریت های سازمان  اورژانس ۱۱۵ بابل در این ۳ ماه بوده است، ماموریت های قلبی با ۳۱۵ مورد و ماموریت تنفسی با ۱۷۹ مورد بوده است.
وی با اشاره به اینکه ۱۶۵ مورد مشاوره پزشکی تلفنی ارائه گردید، افزود: متاسفانه در فصل بهار ۱۰۹۸ مورد مزاحمت تلفنی به سازمان اورژانس بابل صورت گرفت.