فهرست

جلسه هم اندیشی مدیران شرکتهای پخش دارویی با معاونین توسعه، غذا و دارو و مدیرمالی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل، جلسه هم اندیشی مدیران شرکتهای پخش دارویی با معاونین توسعه ، غذا و دارو و مدیرمالی دانشگاه در روز دوشنبه ۲۴ تیرماه ۹۸ در دفتر معاونت توسعه دانشگاه برگزار گردید.

گفتنی است .در این جلسه ضمن تقدیرو تشکر از همکاری صمیمانه شرکتهای پخش دارویی، در خصوص چگونگی ارائه بهترخدمات دارویی به مراکز تابعه دانشگاه و همچنین پرداخت بخشی از مطالبات شرکتهای دارویی و تصمیم گیری در خصوص مابقی مطالبات مورد بحث و بررسی قرار گرفت