فهرست

برگزاری کارگاه مهندسی خانواده، پرورش خلاقانه (بانگاه ویژه به ارتباط زوجین)

به گزارش دفتر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی بابل، مقارن با سالروز پیوند آسمانی حضرت علی و حضرت زهرا(س)؛ دومین جلسه از سلسله کارگاه های مهندسی خانواده، پرورش خلاقانه (با نگاه ویژه به ارتباط زوجین ) ۱۴ مردادماه ۹۸ در سالن شهید شجاعیان برگزارشد.

گفتنی است : این کارگاه با حضور دکتر سفیدچیان متخصص روانپزشکی، دکتر خفری مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان، اعضای هیات علمی و کارکنان به همراه همسرشان در سالن شهید شجاعیان دانشگاه برگزار شد.
در این کارگاه دکتر سفیدچیان به موضوع تخصصی "مدیریت دعوای بین همسران" پرداختند و با استفاده از role playing و اسلاید به راهکارهایی برای مدیریت این پرداختند.