فهرست

عرفه تجدید بیعت عاشقی

به گزارش دفتر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی بابل، مراسم سخنرانی خانم دکتر طاهری در باب عرفه و جایگاه آن، یکشنبه ۲۰ مرداد ۹۸ ساعت ۱۰ الی ۱۲ در مسجد امام علی (ع) دانشگاه ( ویژه بانوان) برگزار می شود.

از علاقمندان جهت شرکت در این مراسم دعوت بعمل می آید.