فهرست

درخشش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل در یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر قائمی از کسب بیشترین دستاورد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل در یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در بین دانشگاه های کلان منطقه یک خبر داد.


دکتر مریم قائمی گفت: در مرحله کشوری  یازدهمین  المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل موفق به کسب دو مدال برنز و سه دیپلم افتخار شدند.
رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل(EDC) افزود: در این المپیاد دانشگاه علوم پزشکی بابل در بین دانشگاه های کلان منطقه 1 بیشترین دستاورد را کسب نمود.  
وی ادامه داد: سید نیما داوری امرئی دانشجوی رشته رادیوتراپی ورودی سال 96 در حیطه کار آفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم و سید علیرضا موسوی مجد دانشجوی رشته پزشکی ورودی سال 93 در حیطه مدیریت نظام سلامت مدال برنز را کسب نمودند.
دکتر قائمی ادامه داد: آرمان فراست دانشجوی رشته پزشکی ورودی سال90 و فاضل ترخان دانشجوی رشته پزشکی ورودی سال 91 در حیطه کار آفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم و سارا کیهانی دانشجوی رشته پزشکی بین الملل ورودی سال 94  در حیطه مدیریت نظام سلامت دیپلم افتخار کسب نمودند.