فهرست

رفاه کارمندان و پرداخت مطالبات از اولویت های دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر جلالی از توجه ویژه دانشگاه به مسائل معیشتی و رفاهی کارکنان خبر داد.

دکتر سید فرزاد جلالی رئیس دانشگاه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت و تبریک روز کارمند، بیان داشت: اولویت دانشگاه توجه به مسائل معیشتی و رفاهی و همچنین پرداخت مطالبات همکاران بوده و در این راستا نیز برنامه ریزی های خوبی صورت گرفته است.
وی با ذکر این نکته که کارمند به کسی گفته می شود که به ازای کار فکری که در دستگاه اداری ارائه می دهد، حقوق دریافت می کند، تصریح کرد: اسلام منزلت اجتماعی کارمند را موهبت و امانت الهی می داند که در اختیار موقت کارمند می باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به سخنان حضرت علی (ع) اذعان داشت: کار و فعالیتی که برعهده شماست همانند یک امانت است که شما باید باعث رشد و توسعه این امانت شوید.
وی در ادامه افزود: در دانشگاه ها مثلتی به نام دانشجو، اساتید و کارمند وجود دارد که همه بخاطر حضور دانشجویان در دانشگاه مشغول فعالیت می باشند. 
دکتر سید فرزاد جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل اظهار داشت: مدیران و دست اندرکاران پایش و نظارت کارمندان در سطح کشور و دانشگاهها این روز را مغتنم بشمارند و به دوره های توانمند سازی کارکنان در محیط کار، به نحوه تعامل با مراجعین، افزایش تفکر سازمانی و رشد و توسعه آن بپردازند. 
وی ادامه داد: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی باید از لحاظ فرهنگی، بینش و رفتار با سازمان های دیگر متفاوت باشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: در این دوره، فعالیت های بسیار خوبی انجام شده و حدود ۱۴۰ پروژه که بار مالی و اداری فراوانی داشته را به مرحله بهره برداری رساندیم.