فهرست

اطلاعیه اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون جذب نیروی ماما و فوریتهای پزشكی

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل، اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون جذب نیروی ماما و فوریتهای پزشكی، جهت بررسی اصالت و راستی آزمایی مدارک از طریق سایت موسسه کارآفرینان آوا سلامت اعلام گردیده است.

گفتنی است پذیرفته شدگان جهت کسب اطلاعات و آگاهی از مدارک مورد نیاز و زمان تحویل مدارک به سایت موسسه مذکور به آدرس: https://avasalamat.org مراجعه نمایند.