فهرست

برگزاری کارگاه ثبت بیماری ها دردانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه در نظر دارد در ۱۰ مهر ماه سال جاری "کارگاه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت" را با تدریس دکتر کاظم زنده دل "مشاور معاون تحقیقات و فناوری و مسئول برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت وزارت بهداشت" برای اولین بار در سالن توانمندسازی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار نماید.

گفتنی است این کارگاه ویژه  اعضای هیات علمی، کارشناسان مدارک پزشکی و سایر علاقمندان که تمایل به شرکت در این کارگاه را دارند  با شماره ۳۲۱۹۴۷۲۰ (سرکار خانم دکتر قریشی) تماس حاصل فرمایند.