فهرست

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد آزمون ورودی سال ۹۹-۹۸

تحصیلی ۹۹-۹۸ این دانشگاه می رساند: کلیه اطلاعیه های مربوط به ثبت نام اینترنتی و حضوری پذیرفته شدگان پس از دریافت لیست دانشجویان از مرکز سنجش آموزش پزشکی، در قسمت معاونت آموزشی سایت دانشگاه قرار خواهد گرفت.

ضمنا این دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال ارائه خوابگاه به دانشجویان، نداشته و محل تحصیل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بشرح ذیل می باشد.

لینک کانال تلگرامی دانشگاه علوم پزشکی بابل

https://t.me/mubabool

 

جهت دریافت اطلاعیه کلیک کنید.

جهت دریافت فرم های ثبت نامی کلیک کنید.

جهت ثبت نام اینترنتی کلیک کنید.