فهرست

اعطای وام تحصیلی بنیاد علوی به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشجویان متقاضی استفاده از وام تحصیلی بنیاد علوی بجز دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پردیس بین الملل در نیمسال دوم 99-98 می توانند از تاریخ 25 شهریور لغایت 15 مهر 98 با مراجعه به سیستم پرتال صندوق رفاه دانشجویان (PORTal.srd.ir) نسبت به ثبت نام وام مذکور اقدام نمایند.

گفتنی است همه اطلاعات خواسته شده مربوط به دانشجو و ضامن باید بطور دقیق تکمیل شود.

ضمنن نامه کسر از حقوق باید به نام موسسه بنیاد علوی تهران صادر و مشخصات کامل ضامن ( نام و نام خانوادگی، کدملی،شماره پرسنلی) و همچنین اسم و مشخصات کامل دانشجو به عنوان وام گیرنده در نامه قید شود.

قابل ذکر است دانشجویان متقاضی وام بعد از ثبت نام در پرتال صندوق رفاه جهت دریافت فرم و اطلاعات بیشتر به امور دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند.

همچنین مبلغ وام مجردی 6/000/000 ریال  و متاهلی8/000/000 ریال می باشد.