فهرست

تقدیر از اساتید و دانشجویان منتخب مرحله کشوری یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، مراسم تقدیر و تشکر از اساتید و دانشجویان منتخب مرحله کشوری یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور با حضور دکتر سید فرزاد جلالی در سالن شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه برگزار شد.

گفتنی است این مراسم با حضور معاون آموزشی، مدیر EDC و سایر مدیران ستادی معاونت آموزشی دانشگاه اساتید حیطه های ششگانه المپیاد و دانشجویان راه یافته به مرحله کشوری یازدهمین المپیاد علمی برگزار گردید.
همچنین در این جلسه دکتر جلالی رئیس دانشگاه ضمن شنیدن نظرات کلیه دانشجویان واساتید مربوطه، دستور پیگیری های لازم در خصوص فراهم نمودن زمینه جهت مشارکت وکسب موفقیتهای بیشتر در سالهای آتی را مبذول فرمودند.
قابل ذکر است در ادامه دکتر سید فرزاد جلالی رئیس دانشگاه از روند تخلیه سالن نگهداری تجهیزات تهویه مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه بازدید نمودند
افتخارات دانشجویان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل به شرح ذیل می باشد:
• کسب مدال برنز در حیطه مدیریت نظام سلامت توسط آقای سید علیرضا موسوی مجد دانشجوی رشته پزشکی
ورودی سال ۸۳
• کسب مدال برنز در حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم توسط آقای سید نیما داوری دانشجوی
رشته رادیوتراپی ورودی سال ۸۹
• کسب دیپلم افتخار در حیطه مدیریت نظام سلامت توسط خانم سارا کیهانی دانشجوی پزشکی ورودی ۸۹
• کسب دیپلم افتخار در حیطه کار آفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم توسط ۱ آقای فاضل ترخان -
-۲ آقای آرمان فراست دانشجوی رشته پزشکی ورودی ۸۹ دانشجوی رشته پزشکی ورودی سال ۸۱
•راه یابی به مرحله کشوری: خانم الهام صاحب الزمانی، آقای مازیار زراعتکار
اساتید حیطه های راه یافته به مرحله کشوری:
• سرپرست و مدرس محترم حیطه مدیریت نظام سلامت: جناب آقای دکتر سید داود نصراله پور
• سرپرست و مدرس محترم حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم: جناب آقای دکتر آرام تیرگر
• سرپرست و مدرس محترم حیطه تفکر علمی در علوم پایه: جناب آقای دکتر حسین خالق زاده آهنگر و اساتید
محترم همکاری کننده در امر تدریس این حیطه، جناب آقای دکتر عبدالرضا دارائی و جناب آقای دکتر محمدرضا
احمدی فرد
• سرپرست و مدرس محترم حیطه مطالعات بین رشته ای علوم انسانی و سلامت: جناب آقای دکتر مسعود اسدی