فهرست

ثبت نام ۷۵۰ دانشجوی ورودی جدید در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، مدیر امورآموزشی دانشگاه دکتر روشنک ثاقبی از ثبت نام ۷۵۰ دانشجوی پذیرفته شده در سال ۹۸ خبر داد.

دکتر روشنک ثاقبی مدیر امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل ضمن عرض تبریک و تهنیت آغاز سال تحصیلی جدید به همه ی دانشگاهیان ارجمند به ویژه دانشجویان ورودی جدید که به تازه گی به خانواده ی بزرگ دانشگاه علوم پزشکی بابل پیوستند، گفت: دانشگاه علوم پزشکی بابل با بهره گیری از استاد مجرب و پرسنل دلسوز خویش تلاش دارد مسیر رشد و بالندگی آموزشی دانشجویان را تسهیل نماید.

وی گفت: برای افزایش آگاهی و پیشگیری از مشکلات آموزشی، کارگاه ها و کلاس هایی در زمینه آیین نامه ها در دست برنامه ریزی برای کلیه دانشجویان بویژه دانشجویان جدیدالورود می باشد.

مدیر امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان داشت: تعداد ۴۳۰۰ دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی بابل مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد ۲۵۷۹ دانشجویان دختر و ۱۶۸۶ دانشجویان پسر هستند.

دکتر ثاقبی با اشاره به اینکه این دانشگاه در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ پذیرای ۷۵۰ دانشجو بوده است، تصریح کرد: تعداد پذیرفته شدگان به تفکیک رشته پزشکی ۱۰۷ نفر روزانه و ۴۸ نفر پردیس خودگردان، رشته دندانپزشکی ۴۰ نفر روزانه و ۲۰ نفر پردیس خودگردان، پرستاری ۵۵ نفر روزنه بابل، ۳۲ نفر روزانه رامسر و ۳۰ نفر پردیس خودگردان می باشد.

مدیر امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل همچنین افزود: در رشته های فیزیوتراپی ۲۸ نفر روزانه، ۱۰ نفر پردیس خودگردان و بهداشت عمومی ۳۲ نفر روزانه بابل و ۲۲ نفر روزانه رامسر، تکنولوژی اتاق عمل ۲۹ نفر، تکنولوژی پرتودرمانی ۲۶ نفر، تکنولوژی پرتو شناسی ۳۷ نفر، پزشکی هسته ای ۳۳ نفر، شنوایی شناسی ۱۷ نفر، علوم آزمایشگاهی ۳۶ نفر، گفتار درمانی ۱۸ نفر، مامایی ۳۴ نفر،  بهداشت محیط ۲۹ نفر، هوشبری ۳۰ نفر و همچنین ۳۷ دانشجو از کاردانی به کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شده اند.