فهرست

ارتقاء علمی شش نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، شش نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل به مرتبه دانشیاری و استادی ارتقاء یافتند.

گفتنی است: دکتر سید مختار اسماعیل نژاد گنجی در رشته ارتوپدی، دکتر نوین نیک بخش در رشته جراح قفسه سینه، دکتر آرام تیرگر در رشته بهداشت حرفه ای، دکتر شهلا یزدانی در رشته زنان و زایمان، دکتر مولود آقاجانی در رشته مامائی از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی و همچنین دکتر فرشید اولیایی از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری در رشته نفرولوژی ارتقاء یافتند.

روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل موفقیت روزافزون این بزرگواران و سایر همکاران محترم هیات علمی دانشگاه در کسب مراتب بالاتر را از درگاه ایزد منان خواهان است.