فهرست

وام ضروری و ودیعه مسکن ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشجویان متقاضی استفاده از وام ضروری و ودیعه مسکن می توانند از تاریخ ۹۸/۷/۱۶ لغایت ۹۸/۷/۲۷ به سیستم پرتال صندوق رفاه دانشجویان به آدرس:  portal.srd.ir مراجعه و ضمن تکمیل کلیه اطلاعات مورد نیاز، از تسهیلات وامهای مذکور استفاده نمایند.

گقتنی است : متقاضیانی که نسبت به تکمیل کامل اطلاعات خواسته اقدام نکنند، از لیست وامهای مذکور، حذف خواهند شد.

همچنین بر اساس مصوبه هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان وزارت متبوعه، وامهای اعطایی، دارای ۴ درصدی کارمزد می باشد.

قابل ذکر است: متقاضیان وام ضروری باید نوع عادی را برای درخواست وام انتخاب نمایند.

لازم بذکر است: متقاضیان وام ودیعه مسکن، باید متاهل بوده و ساکن خوابگاه نباشند و اجاره نامه هم به نام دانشجو و دارای کد رهگیری باشد و بعد ار ثبت نام اولیه پرتال باید برای دریافت فرم و تحویل اجاره نامه و شماره حساب به امور دانشجویی مراجعه نمایند.