فهرست

فراخوان طرح گذراندن سربازی دانش آموختگان برتر حوزه علوم پزشکی در مراکز تحقیقاتی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه جذب دستیار پژوهش در طرح گذراندن سربازی دانش آموختگان برتر حوزه علوم پزشکی در مراکز تحقیقاتی را اعلام نموده است.

جهت مشاهده فایل به اینجا کلیک نمایید