فهرست

فراخوان حمایت مالی از رساله های دکتری مرتبط به حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

ه گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی در راستای راهبردهای تعیین شده در سند ملی علوم و فناوری سلول های بنیادی برای انجام تحقیقات مرتبط از پروپوزال های منتخب پایان نامه های دکتری در زمینه های ژن درمانی، ایمونوسل تراپی، مهندسی بافت، سلول درمانی و تجهیزات فنی حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی تا سقف ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ حمایت به عمل می آورد.