فهرست

برگزاری کارگاه ثبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی بابل، کارگاه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت با تدریس دکتر کاظم زنده دل "مشاور معاون تحقیقات و فناوری و مسئول برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت وزارت بهداشت برگزار گردید.

دکتر قدیمی، معاون محترم تحقیقات و فن آوری دانشگاه، ضمن خوش آمدگویی، هدف از راه اندازی برنامه های ثبت بیماری و پیامدهای سلامت را ارزیابی ارایه خدمات درمانی و مراقبتهای بیماری، وضعیت تغییرات دوره ای بیماریها و مواجهه عوامل خطر و نیز فراهم آوردن زیرساختهای پژوهشی بعنوان دیتا بانک ارزشمند و ... عنوان نمود.

وی تاکید کرد: از دو سال گذشته برنامه های ثبت "بیماری IBD"، "کاردیومیوپاتی"، "سندرم تخمدان پلی کیستیک"، "سلامت روان خانمهای باردار" و "مسمومیتها" شروع به کار نموده و به برنامه های قبلی "ثبت بدخیمی های دهان" و نیز "ثبت سرطان و مرگ (معاونت بهداشتی)" اضافه گردید.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل تصریح کرد: مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیر کودکان نیز در ماه گذشته اقدامات اولیه بمنظور مشارکت با بیمارستان مفید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در برنامه های ملی "ثبت مدیریت تغذیه در کودکان چاق" و "تغذیه بیمارستانی در کودکان کم وزن" را آغاز نموده است.

 وی بین داشت: با همکاری خوب معاونین درمان، بهداشت و مدیریت IT و با عزم و اراده و تلاش اعضاء محترم هیات علمی و محققین گرانقدر دانشگاه میتوان امیدوار بود که این برنامه ها در آینده به موفقیتهای ارزشمند دست یابد.

گفتنی است این کارگاه  برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضورجمعی از اعضاء هیات علمی، کارشناسان مدارک پزشکی و همکاران درگیر در پروژه های ثبت بیماری دانشگاههای علوم پزشکی بابل و مازندران و دانشجویان روز چهارشنبه ۱۰ مهر ماه ۹۸ در سالن امام علی (ع) دانشگاه برگزار شد.