فهرست

فراخوان بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، ثبت نام الکترونیکی بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه از ۲۰ مهر آغاز می گردد.

از کلیه دانشجویان واجد شرایط دعوت می شود ضمن مطالعه دقیق آیین نامه و شیوه نامه سال ۹۸، نسبت به ثبت نام و شرکت در جشنواره اقدام نمایند.

گفتنی است مهلت ثبت نام الکترونیکی ۲۰ مهرماه لغایت ۴ آبان ۹۸ می باشد.

همچنین متقاضیان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مراجعه به پایگاه Nemooneh.Behdasht.gov.ir و تکمیل فرآیند ثبت نام در جشنواره شرکت نمایند.