فهرست

برگزاری کنفرانس یکروزه علمی منطقه ای پیشگیری و مراقبت بیماری آنفلوآنزا با تاکید بر آنفلوآنزای پرندگان در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، کنفرانس یکروزه علمی منطقه ای پیشگیری و مراقبت بیماری آنفلوآنزا با تاکید بر آنفلوآنزای پرندگان با حضور معاونین بهداشتی کلان منطقه یک کشور، مسئول مرکز مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اداره کل دامپزشکی استان، اساتید و اعضای هیات علمی دوشنبه ۲۰ آبان ماه ۹۸ در سالن همایش امام علی (ع) دانشگاه برگزار شد.

گفتنی است محورهای این همایش: مقررات بهداشتی و بین المللی، بیماریهای نو پدید و باز پدید، مراقبت سندرومیک، برنامه ملی و استراتژیک آنفلوآنزا، درمان و پروفیلاکسی دارویی، برنامه آنفلوآنزای پرندگان در کشور و نقش بهداشت محیط در کنترل و پیشگیری بوده است.