فهرست

برگزاری همایش کرونا ویروس جدید ۲۰۱۹ در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، کمیته تحقیقات دانشجویی با همکاری مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه همایشی تحت عنوان کرونا ویروس جدید ۲۰۱۹ روز دوشنبه ۵ اسفند ۹۸ راس ساعت ۱۲:۳۰ در سالن امام علی (ع) دانشگاه برگزار می نمایند.

گفتنی است ویروس شناسی،  بیماریزایی، همه گیرشناسی تشخیص، درمان، راهکارهای پیشگیری و کنترل عفونت از محورهای این همایش می باشد.
قابل ذکر است ورود برای عموم دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارمندان آزاد می باشد.