فهرست

برگزاری کارگاه ۳ روزه مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره ۳ روزه کارگاه مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز ویژه اعضاء هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه، از روز دوشنبه ۱۹ اسفند لغایت چهارشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۸ (ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۳:۳۰) در سالن توانمند سازی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه برگزار میگردد.

گفتنی است از اعضای هیات علمی، فراگیران و پژوهشگرانی که میتوانند حضور کاملی در این دوره داشته باشند، جهت شرکت در کارگاه دعوت به عمل می آید.
همچنین جهت ثبت نام با کارشناس معاونت تحقیقات و فن آوری سرکار خانم بالغی (داخلی ۳۸۰ یا تلفن مستقیم ۳۲۱۹۴۰۳۲) تماس حاصل فرمایید.