ب

بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان روحانی

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل «دانشگاه علوم‌پزشکی بابل»، دکتر سیدناصر عمادی سرپرست دانشگاه از از بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان آیت ا.... روحانی بعمل آوردند.

اشتراک گذاری: