ب

بدون تعارف ۲۰۳۰ با «سرپرست دانشگاه علوم‌پزشکی بابل»

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم‌پزشکی بابل ، برنامه بدون تعارف خبر ۲۰:۳۰ شبکه دو در این قست پای صحبت‌های دکتر سیدناصر عمادی نشسته که از چوپانی در مازندران به پزشکی و جایگاه جهانی رسیده است.

 

اشتراک گذاری: