ب

تغییر نسل اتوماسیون اداری دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش مدیریت آمار و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل، مهندس اکبری از روند تغییر نسل اتوماسیون اداری از دیدگاه ۴ به دیدگاه ۵ خبر داد.

مهندس اکبری مدیر آمار و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: بر همین اساس تاریخ آموزش‌ها و عملیاتی سازی دیدگاه ۵، و همچنین از دسترس خارج شدن دیدگاه ۴ (اتوماسیون فعلی) متعاقباً به تفکیک معاونت‌ها، دانشکده‌ها و بیمارستان‌ها اطلاع رسانی خواهد گردید.

وی گفت: آدرس ورود به نسخه‌ی جدید دیدگاه http://automation.mubabol.ac.ir:8090 می باشد که در حال حاضر نیز برای کاربران در دسترس و قابل استفاده است.

رئیس آمار و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان داشت: همچنین برای دسترسی به ویدئوهای آموزشی نسخه‌ی جدید اتوماسیون اداری می‌توانید به وبسایت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه مراجعه و یا از لینک (آموزش اتوماسیون دیدگاه ۵) استفاده فرمایید.

اشتراک گذاری: