ب

۶۲ هزار نفر از واجدین شرایط در بابل واکسن نزدند

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم‌پزشکی بابل، دکتر جوانیان گفت: که ۱۳ درصد از جمعیت گروه هدف بالای ۱۲ سال زیر پوشش این دانشگاه تاکنون واکسن کرونا تزریق نکرده‌اند.

دکتر مصطفی جوانیان معاون دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: جمعیت بالای ۱۲ سال زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل را حدود ۴۶۵ هزار نفری برآورد کرد که از این تعداد ۶۲ هزار و ۸۱ نفر تاکنون از دریافت واکسن کرونا امتناع کرده اند.

وی با اظهار این که سویه‌ جدید کرونا یا اومیکرون که سرعت انتقال بالایی دارد واکسن نزده ها را بشدت تهدید می کند ، گفت : برای خنثی کردن سویه جدید اومیکرون در کشور توصیه به تزریق دز سوم می‌شود، اما ما در بابل ۱۳ درصد جمعیت واجد شرایطی داریم که حتی یک دز واکسن کرونا نزده اند.

این مسئول اذعان داشت: خودداری از تزریق واکسن هم سلامت خود هم سلامت اطرافیان و علی الخصوص افراد زیر ۱۲ سال را بشدت به خطر می اندازد.
دکتر جوانیان از تزریق دز نخست واکسن کرونا به بیش از ۸۷ درصد جمعیت گروه هدف بابل به تعداد ۴۰۲ هزار و ۶۵۸ نفر خبر داد و افزود : ۷۴ و نیم درصد از جمعیت گروه هدف بابل نیز هر دو دز واکسن کرونا را دریافت کردند که شامل ۳۴۶ هزارو ۶۵۸ نفر می باشد.

وی گفت که تاکنون ۲۵ هزار و ۷۲ نفر از مجموعه کادر درمان ، سالمندان و گروه هدف بابل  دز سوم واکسن کرونا رادریافت کرده اند.
معاون دانشگاه علوم پزشکی بابل با اظهار این که شهروندان تحت هیچ شرایطی نباید پروتکل های بهداشتی را نادیده بگیرند، گفت : با توجه به این که در آستانه شب یلدا هم قرار داریم که شهروندان باید پروتکل های بهداشتی را به‌ صورت کامل رعایت کنند و سلامتی خود و خانواده خود را در معرض خطر قرار ندهند.

 

اشتراک گذاری: