ب

روابط جنسی سالم در رضایت از زندگی مشترک همسران تاثیر بسزایی دارد

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل از ازدواج به عنوان عامل رشد و ارتقای رضایت از زندگی، بقای نسل، احساس مسئولیتی جدید ، سلامت جسم و آرامش روان ، تکامل شخصیت ، عمل به سنت پیامبر اکرم (ص) و .. یاد نمود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر  محمد هادی یدالله پور با اشاره به اینکه ازدواج یکی از مهمترین مسائل پیش روی جوانان عصر حاضر می باشد، گفت: موضوع ازدواج را می توان در شش منظر: تکامل شخصیت انسان، کامل شدن ایمان، ایجاد آرامش روانی، ارضای نیاز جنسی، کسب استقلال و تجربه مدیریت، ارضای میل به جاودانگی و کسب اعتبار اجتماعی بررسی نمود.
دکتر محمد هادی یدالله‌پور عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل ازدواج باعث می‌شود که فرد در مقابل وسوسه های شیطانی با توکل بر خدا و حمایت همسر احساس دیگری را تجربه کند،.
وی با اشاره به اینکه ازدواج از ورود شیطان به ذهن و روان آدمی جلوگیری می کند، گفت: رایج ترین و بهترین نظریه دانشمندان و اندیشمندان و ادیان به ویژه دین اسلام برای پاسخ به نیاز انسان به جنس مخالف برآورده شدن آن در قالب ازدواج بوده است.


وی افزود: در ازدواج هم صمیمیت های عاطفی و هم صمیمیت های جنسی، فکری، معنوی، اجتماعی، فرهنگی و جسمانی برآورده می شود.


مدیر گروه آموزشی دروس عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به اینکه آدمی بعد از ازدواج و بعد از پدر یا مادر شدن نوعی کمال شخصیت را تجربه می کند، عنوان کرد: ازدواج انسان را  از خود طبیعی فردی به یک شخصیت اجتماعی تکامل یافته ارتقا میدهد و آدمی از من به ما تبدیل می شود یعنی با ازدواج انسان نیمه گمشده اش را می یابد و می تواند عشق را بطور عینی تجربه نماید .


عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل اذعان داشت: با ازدواج، انسان به سرنوشت خود و همسر و فرزندانش ، مسئولیت جدید و بیشتری احساس می کند،  ورود به زندگی مشترک ، عواطف انسانی را به خروش می آورد و در حقیقت عشق به همسر و فرزندان سبب رشد عاطفی فرد متاهل می شود.


دکتر محمدهادی یدالله‌پور در همین راستا تصریح کرد: هنگامی که یک پسر یا دختر ازدواج می‌کند به دلیل عشق به همسر خویش و به دلیل آنکه زندگی جدید را خانه و خانواده ای می داندکه با انتخاب خود آن را بنا نهاده اند نسبت به آن احساس مسئولیت می کنند و در صدد رفع نیازهای خود و همسرشان بر می‌آیند که این تلاش ارزشمند موجب شکوفایی استعداد ها می شود ویژگی‌های اخلاقی همانند خلاقیت و سازندگی صبر و سازگاری امیدواری و تلاش و نشاط و سرزندگی در آنان رشد می یابد.


مدیر گروه آموزشی دروس عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به اینکه ازدواج آدمی را از وسوسه های شیطانی دور می کند، اظهار داشت:  هنگامی که آدمی ازدواج میکند آرامشی در او پدید می آید که باعث می شود از فشار نیازهای جنسی در امان بماند و از در افتادن به ورطه گناه و آسیب رساندن به کرامت انسانی و احساس حقارت به خاطر درگیری گناه آلود حفظ می شود.


وی با ذکر این نکته یکی دیگر از کارکردهای ازدواج ایجاد آرامش روانی در زن و شوهر است، افزود: زن و شوهر محرک مثبت برای یکدیگرند و هنگام بروز مشکلات همراه و رفیق عاطفی یکدیگرند، فرد پیش از ازدواج به دلیل نیاز های مختلف از جمله نیاز جنسی و نیاز به همراه در زندگی دچار نوعی ناآرامی و اضطراب است و نمی داند که ادامه مسیر چگونه خواهد بود. 


مدیر گروه آموزشی دروس عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل اذعان داشت: یقیناً در بین انسانها نزدیک ترین رابطه عاطفی میان زن و شوهر برقرار می‌شود و این رابطه در کاهش نگرانی ها و اضطراب ها و آشفتگی ها نقش اساسی دارد. 


وی با اشاره به اینکه بی تردید شدیدترین فشارها بر اثر از هم گسیختگی روابط خانوادگی پدید می آید، تصریح کرد: در آمارها آمده است که مرگ همسر ۱۰۰ درجه، طلاق ۷۳ درجه، زندگی جدا از همسر ۶۵ درجه، مشکلات جنسی ۳۹ درجه و تغییر عمده در روابط به دلیل مشاجرات خانوادگی ۳۵ درجه ، اِستـِرس یا فشار عصبی  به دنبال دارد.


عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل اظهار داشت: ایجاد آرامش روانی یکی از کارکردهای ازدواج است یعنی فرد با ازدواج می تواند دنیای جدیدی از آرامش صفا صمیمیت و همدلی و عشق ورزی را تجربه کند. 


دکتر محمد هادی یدالله پور با اشاره به اینکه رابطه جنسی به نشاط فردی و تسکین دردها و تنش های بدن می انجامد، گفت: از جمله اهداف مهم ازدواج در ارضای نیاز جنسی است، بنابراین همسران باید در مقابل نیاز جنسی یکدیگر احساس مسئولیت نمایند.


وی با اشاره به اینکه ارضای صحیح نیازهای جنسی علاوه بر آن که زندگی را شیرین و لذت بخش میکند به سلامت جسم نیز کمک می رساند و در رشد بهنجار شخصیت و آرامش روان انسان نقش اساسی دارد، گفت: از این سو بی توجهی به نیاز جنسی همسر به روابط زن و شوهر آسیب می رساند و او را دچار عصبانیت ، آشفتگی  و دلسردی نسبت به خانواده می کند و به تدریج موجب بروز رفتارهای پرخاشگرانه و در نهایت سبب افسردگی می شود.


مدیر گروه آموزشی دروس عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل تصریح کرد: اساساً فشار غریزه جنسی عامل مهمی در ارتکاب انواع گناهان است و به فرموده پیامبر گرامی اسلام، فردی که با همسرش ارتباط زناشویی برقرار می کند خداوند به او اجر و ثواب می دهد و در روایت دیگری می فرماید: بنده مومن هنگامی که دست همسرش را بگیرد خداوند برایش ده حسنه می نویسد و ده گناه را محو میکند و اگر او را ببوسد خداوند برایش صد حسنه می نویسد و صد گناه را محو میکند و اگر با او رابطه زناشویی برقرار کند خداوند برایش هزار حسنه می نویسد و هزار گناه را محو می نماید. 


دکتر یدالله‌پور با ذکر این نکته که روابط جنسی سالم در رضایت از زندگی مشترک همسران تاثیر بسزایی دارد، اظهار داشت: روابط زناشویی مناسب سبب احساس لذت مشترک، ایجاد و تعمیق شور و نشاط در زندگی، تقویت صمیمیت بین همسران و کاهش تنش در برخورد با فشارهای زندگی می شود.


وی ادامه داد و گفت:  نیاز جنسی همسران به یکدیگر منحصر در روابط زناشویی نیست و شامل همه بهره های دیداری شنیداری و رفتاری می گردد، هر چند معمولاً این بهره‌ها به همبستری و ارتباط زناشویی منتهی خواهد شد. 


عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل با ذکر این نکته که : مهمترین تحولات دوران جوانی احساس نیاز به استقلال از خانواده است، بیان داشت: بی گمان ازدواج بهترین پاسخ به این نیاز است، چرا که هم فرد را مستقل می کند و هم همگان این استقلال را به رسمیت می شناسند، هم  پسر، مرد خانه خود می شود و یک دختر، خانم خانه خود خواهد شد و اختیار خانه خود را به دست می‌گیرند و تصمیمات جدیدی را با یکدیگر تجربه می کنند


دکترمحمد هادی یدالله پور اذعان داشت: ازدواج و بعد از آن تجربه شیرین پدر یا مادر شدن سبب می‌شود که انسان با گذر زمان خود را رو به افول نبیند و به این شکل فرد تداوم حیات خویش را در فرزندان خود می یابد که حاصل دسترنج مادی و معنوی هستند، انسان با تولد فرزند احساس می کند زندگی‌اش ادامه خواهد یافت.


دکتر محمد هادی یدالله پور با اشاره به اینکه تولد فرزند انسان را به آینده بیشتر امیدوار می کند و از بقای نسل و زندگی خانوادگی خود احساس شادمانی می کند، بیان داشت:  آدمی وقتی می بیند که مثل او استمرار می یابد حس خوبی را تجربه می کند، میل به جاودانگی یکی از میل های فطری انسان است همه انسان ها در همه جای دنیا مشتاق اند که جاودان بمانند و این میل فطری با فرزندان تحقق می یابد.

  


 

اشتراک گذاری: