ب

بازدید رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از اماکن رفاهی وفرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل،  دکترمحمدی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با همراهی دکتر سید علی مظفر پور رئیس دانشگاه ، دکتر حسینعلی اصغرنیا معاون فرهنگی ودانشجویی و دیگر مسئولین از اماکن رفاهی وفرهنگی معاونت دانشجویی وفرهنگی بازدید به عمل آوردند.

گفتنی است: دکترمحمدی ضمن بازدید از خوابگاه دختران دانشگاه، سلف سرویس مرکزی، تربیت بدنی از پروژه های در حال ساخت مجتمع فرهنگی ورزشی خوابگاه خواهران و نمایشگاه دائمی فرهنگی دانشگاه نیز بازدید و مورد بررسی قراردادند که در نهایت با حضور در دفتر ریاست دانشگاه و برگزاری جلسه مصوبات آن مکتوب گردید، که به شرح ذیل می باشد.
-کمک به تکمیل پروژه های مجتمع فرهنگی ورزشی خوابگاه خوهران و نمایشگاه دائمی فرهنگی به منظور افتتاح پروژه ها تا هفته دولت در سال جاری
- تخصیص بودجه به منظور انجام تغییر کاربری و بازسازی و نوسازی اماکن موجود در سطح شهر و تبدیل به خوابگاه متآهلین
- انجام مکان یابی مناسب برای احداث مجتمع خوابگاهی ویژه متأهلین در موقعیت مکانی نزدیک به دانشگاه و اختصاص بودجه به این منظور
- ساخت دو بلوک خوابگاهی ویژه دانشجویان در مجموع به ظرفیت ۸۰۰ نفر
- الحاق فضای جنب سالن تربیت بدنی دانشگاه به منظور ایجاد ظرفیت به تعداد ۶۰ نفر
- ساخت ساختمان برای توزیع غذا در خوابگاه دختران
- افزایش امکانات آشپزخانه و تکمیل صنعتی سازی سلف سرویس مرکزی دانشگاه
- پیگیری بدهی های معوقه دانشگاه به پیمانکار سلف

 

 

 

 

اشتراک گذاری: