فهرست

چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران

چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران در تاریخ ۲۶ مهر لغایت ۲۸ مهرماه ۱۳۹۶ در دانشگاه علوم پزشکی بابل با امتیاز بازآموزی برگزار می شود

برای ورود به تارنمای کنگره اینجا کلیک کنید.

چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران