بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر سید فرزاد جلالی

دکتر سید فرزاد جلالی

فوق تخصص قلب و عروق، اينترونشنال كارديولوژيست، استاد تمام دانشگاه

اهداف و برنامه:

۱. تشویق، ترغیب و توجه ویژه به اجرای برنامه تحول و نوآوری در آموزش پزشکی
۲. اقدام لازم در زمینه تأمين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت مردم به ويژه محرومين و نيازمندان
۳. عملياتي نمودن برنامه ششم توسعه و برنامه سلامت دولت دوازدهم
۴. اقدامات لازم در زمینه استمرار طرح تحول نظام سلامت
۵. حمایت و تقویت پژوهش و نوآوری و تلاش برای جهت دهی به پژوهش و طرح های مهم تحقیقاتی به منظور تقویت فرآیند محصولات و ارتقاء سلامت
۶. ارتقاء برنامه هاي جاري حوزه هاي بهداشتي، درماني، فرهنگي و دانشجويي
۷. صيانت از منابع انساني، فيزيكي و مالي
۸. توسعه عدالت در سلامت در حوزه مأموريت خود
۹. تلاش در جهت تحقق راهبرد اجتماعی شدن نظام سلامت در تمام حوزه ها
۱۰. رعایت اعتدال، توان مندي و شايسته سالاري در انتصابات و تكريم اعضاي هيأت علمي و كاركنان حوزه سلامت

جزئیات تماس

تلفن مستقیم ۳۲۱۹۵۱۰۰ - ۳۲۱۹۹۰۱۵
تلفن داخلی ۲۱۰
فکس
پست الکترونیکی