فهرست

آگهی مناقصات و مزایدات دانشگاه علوم پزشکی بابل و واحدهای تابعه

لیست کلیه آگهی های مناقصه و مزایده دانشگاه علوم پزشکی بابل و واحدهای تابعه را در این صفحه می توانید مشاهده کنید.

 

 آگهی مناقصات و مزایدات دانشگاه علوم پزشکی بابل و واحدهای تابعه

 

واگذاری امور خدمات بیمه مکمل درمانی کارکنان و افراد تحت تکفل، بیمه مسئولیت، اموال و ... دانشگاه و واحدهای تابعه سال  ( مشاهده آگهی )

 واگذاری امور مربوط به باغبانی و فضای سبز پردیس دانشگاه و خوابگاه خواهران و ... (شرایط عمومی مناقصه، پیشنهاد قیمت ،شرایط اختصاصی مناقصه ،آگهی مناقصه )جدید

احداث عملیات ساختمانی مرکز آموزشی درمانی احمد چاله پی(  شرایط عمومی مناقصه، پیشنهاد قیمت ،فرم منع مداخله )

 احداث عملیات ساختمانی مرکز آموزشی درمانی پوستکلا(  شرایط عمومی مناقصه، پیشنهاد قیمت ،فرم منع مداخله ،خود اظهاری فراخوان)

 واگذاری امور حمل و نقل معاونت بهداشتی( آگهي مناقصه، شرايط عمومي، نمونه قرارداد)

تهیه و توزیع البسه بیمارستانی بصورت کیف بهداشتی( آگهي مناقصه، شرايط عمومي، نمونه قرارداد)

اجرای عملیات شبکه تصفیه فاضلاب مرکز آموزشی و درمانی شهیدرجایی بابلسر(آگهي مناقصه، شرايط عمومي، شرايط اختصاصي)

 

احداث ساختمان نوین درمانی بیمارستان کودکان امیرکلا ( آگهی مناقصه ، شرایط عمومی مناقصه، پیشنهاد قیمت ،فرم منع مداخله ،خود اظهاری فراخوان

واگذاری امور خدمات بیمه مکمل درمانی کارکنان  و افراد تحت تکفل ، دانشگاه وواحد های تابعه (  آگهی مناقصه ،  شرایط عمومی مناقصه ،شرایط اختصاصی مناقصه،)

اجرای اسکلت بتنی و دیوار چینی و پوشش سقف دانشکده دندانپزشکی بابل  آگهی مناقصه ، شرایط عمومی مناقصه، پیشنهاد قیمت، پيوست

اجرای عملیات بازسازی و نوسازی ساختمانی و تاسیسات الکتریکی و میکانیکی  بخش چشم پزشکی بیمارستان میناگر بابل(  آگهی مناقصه ، شرایط عمومی مناقصه، پیشنهاد قیمت) د
خرید خدمات سلامت از شرکتهای خصوصی (معاونت بهداشتی )( آگهی مناقصه ، شرایط عمومی مناقصه)
 اجرای اسکلت فلزی به انضمام آجرچینی پروژه اجداث کلینیک ویژه به متراژ 750 متر مربع روستای  خوشرودپی در سایت مرکز بهداشتی و درمانی خوشرودپی( آگهی مناقصه ، شرایط عمومی مناقصه، پیشنهاد قیمت، فرم منع مداخله کارکنان)
 اجرای اسکلت فلزی به انضمام آجرچینی پروژه اجداث کلینیک ویژه به متراژ 2700 متر مربع واقع در ضلع جنوبی پردیس دانشگاه ( آگهی مناقصه ، شرایط عمومی مناقصه، پیشنهاد قیمت، فرم منع مداخله کارکنان)
خرید 60 دستگاه میز آموزش دندان پزشکی ومشابه سازی DentalSimulation work Benchپرای کلینیک دندانپزشکی بابل .( آگهی مناقصه )
واگذاری خدمات طبخ و توزیع غذای مورد نیاز دانشجویان و پرسنل دانشگاه( آگهی مناقصه ، شرایط عمومی مناقصه، پیشنهاد قیمت)
واگذاری امور مربوط به باغبانی و فضای سبز پردیس دانشگاه و خوابگاه خواهران و ... سال 94 (  شرایط عمومی مناقصه ، متن نمونه قرارداد )

واگذاری امور حمل و نقل ستاد مرکزی دانشگاه94 نوبت دوم ( آگهی تجدید مناقصه ، شرایط عمومی مناقصه ، قرارداد خام)

 واگذاری امور حمل و نقل معاونت بهداشتی سال 94( آگهی مناقصه ، شرایط عمومی مناقصه)
واگذاری امور حمل و نقل و سرویس دهی و جابجائی کارکنان دانشگاه در انجام امور محوله اداری درون شهری و برون شهری و خارج از استان( آگهی مناقصه ، شرایط عمومی مناقصه ، قرارداد خام- آژانس 94)
 تهیه و توزیع البسه بیمارستانی بصورت کیف بهداشتی (آگهی مناقصه ، شرایط عمومی مناقصه)
 مزایده فروش دستگاه رادیولوژی شیمادزو( آگهی مناقصه )
 خرید خدمات گروه پرستاری به صورت نفر ساعت ( آگهی تجدید مناقصه ، شرایط عمومی مناقصه ، پیوست یک ، آنالیز پرداخت ، شرایط مناقصه
واگذاری امور خدمات بیمه مکمل درمانی کارکنان  و افراد تحت تکفل ، دانشگاه و واحد های تابعه ( شرایط عمومی , شرایط اختصاصی )
 خرید خدمات گروه پرستاری به صورت نفر ساعت ( آگهی مناقصه ، شرایط عمومی مناقصه ، پیوست یک ، آنالیز پرداخت ، شرایط مناقصه
 تعمیر یک دستگاه چیلر تراکمی مدل ساراول به ظرفیت 240تن تبرید و خریداری تجهیزات و مواد و مصالح چیلر( آگهی,شرایط عمومییشنهاد قیمت )
 واگذاری انجام امور خدمات لنژی ( رخشویخانه ) نظافت وروفت سال 93 ( آگهی,شرایط عمومی ,نمونه قراردادحجمی )
 واگذاری خدمات طبخ و توزیع غذای موردنیاز دانشجویان و پرسنل دانشگاه سال 93( آگهی,شرایط عمومی ,پیشنهاد قیمت ,فرم منع مداخله کارمتدان)
 واگذاری امور مربوط به باغبانی و فضای سبز پردیس دانشگاه و خوابگاه خواهران و...سال 93( آگهی,شرایط عمومی ,نمونه متن قرارداد )
 واگذاری امور مربوط به باغبانی و فضای سبز پردیس دانشگاه و خوابگاه خواهران و...سال 93( آگهی,شرایط عمومی ,نمونه متن قرارداد )
 واگذاری امور حمل و نقل معاونت بهداشتی سال 93( آگهی,شرایط عمومی )
 واگذاری امور حمل و نقل ستاد مرکزی دانشگاه سال 93( آگهی,شرایط عمومی ,پیشنهاد قیمت)
 واگذاری امورخدمات بیمه مکمل درمانی کارکنان و افراد تحت تکفل ، دانشگاه و واحدهای تابعه سال 93( شرایط عمومی ,شرایط اختصاصی)
واگذاری امورات تهیه , طبخ و توزیع غذای بیماران, دانشجویان و کارکنان مرکزآموزشی درمانی شهید یحیی نژاد( شرایط عمومی ,نکات و توجهات )
واگذاری امورات تهیه , طبخ و توزیع غذای بیماران, دانشجویان و کارکنان مرکزآموزشی درمانی شهید بهشتی( شرایط عمومی ,نکات و توجهات )
واگذاری امورات تهیه , طبخ و توزیع غذای بیماران, دانشجویان و کارکنان مرکزآموزشی درمانی آیت ا... روحانی( شرایط عمومی ,نکات و توجهات )
واگذاری امور تغذیه و سلف سرویس شامل تهیه , طبخ و توزیع موادغذایی در مراکز آموزشی درمانی آیت ا... روحانی - شهید بهشتی - شهید یحیی نژاد ( شرایط عمومی )
واگذاری امور مربوط به باغبانی و فضای سبز پردیس دانشگاه و خوابگاه خواهران و ... ( آگهی, شرایط عمومی ,پیشنهاد قیمت)
واگذاری خدمات امور رخشویخانه و نظافت و رفت و روب بخش ها و واحدهای مرکز آموزشی درمانی یحیی نژاد( آگهی, شرایط عمومی )
واگذاری امور حمل و نقل و سرویس دهی و جابه جایی کارکنان ستاد مرکزی دانشگاه...( آگهی, شرایط عمومی ,پیشنهاد قیمت)
واگذاری امور حمل و نقل و سرویس دهی و جابه جایی کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه..(آگهی, شرایط عمومی ,پیشنهاد قیمت )
 واگذاری امور خدمات بیمه مکمل درمانی کارکنان  و افراد تحت تکفل ، دانشگاه وواحد های تابعه(شرایط عمومی ,شرایط اختصاصی)
 خرید تعداد 10 ( ده ) دستگاه میز فانتوم و 40 ( چهل ) دستگاه میز لابراتوار دندانپزشکی (آگهی ,شرایط عمومی ,مشخصات فنی)
 تکمیل عملیات اجرایی ساختمانی ، تاسیساتی وبرقی پارت 203 پروژه دانشکده پیراپزشکی(آگهی,شرایط عمومی ,پیشنهاد قیمت)
  واگذاری امور مربوط به باغبانی و فضای سبز پردیس دانشگاه و خوابگاه خواهران و ...(آگهی,شرایط عمومی ,پیشنهاد قیمت)
 

انجام امور خدمات لنژری (رختشویخانه ) نظافت رفت و روب مرکز آموزشی و درمانی شهید یحیی نژاد(آگهی)(فرم پیشنهاد قیمت)(فرم شرایط عمومی)

 واگذاری امور حمل و نقل معاونت بهداشتی (آگهی)(شرایط عمومی)(نمونه قرارداد)

  خرید 380 دستگاه رایانه به همراه سایر ملزومات و تعداد یکصد دستگاه نوت بوک(آگهی)(فرم پیشنهاد قیمت)(فرم شرایط عمومی)

 واگذاری امور تغذیه و سلف سرویس در مراکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی - شهید بهشتی -    شهید یحیی نژاد(pdf)(شرایط عمومی آیت الله روحانی)(شرایط عمومی شهید بهشتی)(شرایط عمومی شهید یحیی نژاد)
 

واگذاری امور حمل و نقل و سرویس دهی و جابجائی کارکنان دانشگاه در انجام امور محوله اداری و درون شهری و برون شهری و خارج از استان(پیوست 1)(پیوست 2)

 آگهی شرایط عمومی و اختصاصی بیمه مکمل کارکنان دانشگاه (pdf)
  آگهی مناقصه اجرای پروژه مقاوم سازی سایت شتابدهنده شماره 2 مرکز شهید رجایی بابلسر ( pdf )(پیوست1) و     (پیوست 2) (پیوست 3)
مزایده فروش خودروهای دانشگاها ( متن آگهی )(شرایط عمومی) و (فرم پیشنهادقیمت)(همه فایلها rar )
اصلاحیه قرارداد واگذاری  داروخانه مرکز آموزشی و درمانی کودکان امیرکلا ( pdf )
 تهیه لوازم و تجهیزات پست 20 کیلو ولت مرکز آموزشی و درمانی کودکان امیرکلا  ( pdf )(پیوست1) و (پیوست 2)
 واگذاری واحد داروخانه مرکز آموزشی و درمانی کودکان امیرکلا ( pdf )(پیوست1) و (پیوست 2)
 تکمیل اتاق های جانبیVIP سالن آمفی تاتر امام علی (ع) و محوطه سازی برابر طرح و نقشه( pdf )(پیوست1) و (پیوست 2))
واگذاری امور تغذيه و سلف سرويس ستاد مركزي دانشگاه (pdf  )

واگذاری خدمات اموررختشویخانه و نظافت و روفت و روب بخش ھا و واحدھاي مرکزآموزشی و درمانی شھید یحیی نژاد

 واگذاری امور حمل و نقل و سرویس دهی و جابجائی کارکنان معاونت بهداشتي( pdf ) و (پیوست1)
 شرايط عمومي و اختصاصي مناقصه بيمه مكمل كاركنان  دانشگاه  (pdf  )

  آگهي مناقصه واگذاري عمليات اجرايي ساختمان آموزشي دانشكده دندانپزشكي (pdf  ) و (پیوست1)

آگهي مناقصه واگذاري امور حمل و نقل و سرويس دهي كاركنان ( pdf  ) و (پیوست1) و (پیوست 2)

 آگهي مناقصه واگذاري عمليات اجرايي ساختمان آموزشي دانشكده دندانپزشكي (pdf  ) و (پیوست1)
 آگهي مناقصه واگذاري امور حمل و نقل و سرويس دهي كاركنان ( pdf  ) و (پیوست1) و (پیوست 2)
 تمديد مزايده واگذاري سي تي اسكن بابلسر  (pdf) و (پیوست1) و (پیوست 2)

واگذاري خدمات عمومي    (pdf) و (پیوست شماره 1) و (پیوست شماره2)

اجرای کلیه خدمات تهیه ، نگهداری پخت و توزیع سه وعده غذای اصلی و میان وعده ها برای پرسنل ، دانشجویان ، پزشکان و بیماران و ... شستشو و نظافت و ضد عفونی و سمپاشی آشپزخانه ، انبار ، سردخانه ها و... (پیوست 1)، (یحیی نژاد 1)، (یحیی نژاد2)، (یحیی نژاد3) و (بهشتی 1)، (بهشتی 2)، (بهشتی 3) و (روحانی 1)، (روحانی 2) 

آماده سازی – تجهیز و راه اندازی و ارائه خدمات تشخیصی بخشCT  SCAN مركز آموزشي و درماني شهيد رجايي بابلسر  (پیوست 1) و  (پیوست 2)

 خرید سیستم دوزیمتری سایت شتابدهنده ی بیمارستان شهید رجائی بابلسر (pdf)  و (پیوست شماره 1)  و (پیوست شماره 2)  
 آماده سازی – تجهیز و راه اندازی و ارائه خدمات تشخیصی بخش MRT  (pdf)  و (پیوست شماره 1)  و (پیوست شماره 2)     
  102/89 __ خرید سیستم تجهیزاتی دوزیمتری مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهید رجایی بابلسر(pdf)(پيوست شماره 1)(پيوست شماره 2)  

آماده سازی – تجهیز و راه اندازی و ارائه خدمات تشخیصی روتین و تخصصی بخش MRI (pdf)(پيوست شماره 1)(پيوست شماره 2)  

امور مربوط به تعمير و نگهداري سيستم تاسيساتي و ميكانيكي ستاد مركزي دانشگاه  (pdf) ,(فرم شماره 1) 

اجراي پروژه عمليات ساختماني ، تاسيساتي ، ميكانيكي پارت چهارم دانشكده پزشكي با 45 درصد پيشرفت فيزكي  (pdf) ,(فرم شماره 1) 

واگذاري امور حمل و نقل و سرويس دهي و جابه جايي كاركنان دانشگاه در انجام امور محوله اداري و درون شهري و برون شهري و خارج از استان  (pdf) ,(فرم شماره 1) 
واگذاري امور حفاظت فيزيكي ( نگهباني ) مركز آموزشي و درماني شهيد بهشتي ، آيت الله روحاني ، كودكان اميركلا (مرحوم شفيع زاده ) ، 17 شهريور مرزيكلا  (pdf) ,(فرم شماره 1) 
واگذاري امور سلف سرويس و تغذيه بيمارستان آيت الله روحاني (pdf) ,(فرم شماره 1) 
واگذاري امور سلف سرويس و تغذيه بيمارستان شهيد بهشتي  (pdf) ,(فرم شماره 1) 
واگذاري امور سلف سرويس و تغذيه بيمارستان شهيد يحيي نزاد (pdf) ,(فرم شماره 1) 
مديديت خدمات امور عمومي و پشتيباني ( گروه ب ) مراكزستادي (pdf) ,(فرم شماره 1) 
مديديت خدمات امور عمومي و پشتيباني ( گروه الف  ) مراكز بيمارستاتي (pdf) ,(فرم شماره 1) 
 اجراي كليه خدمات طبخ و توزيع غذاي دانشجويان ,  كاركنان در سلف سرويس مركزي دانشگاه  (pdf) ,(فرم شماره 1) 
تجهیز و راه اندازی بخش های آنژیوگرافی ، جراحی قلب باز ، کتتریسم ، آی سی یو جراحی قلب و... به صورت سهم مشارکت (pdf) ,(فرم شماره 1)
مطالعه و اجراي پرو‍ژه سايت شتابدهنده مركز پزشكي و پرتو درماني شهيد رجايي بابلسر (pdf) ,(فرم شماره 1)
 ليست ماشين هاي مزايده اي دانشگاه و واحدهاي تابعه ( مرحله 2 ) (pdf) , ( پيوست )
واگذاری تعداد 32 دستگاه اتومبیل اسقاطی ( اوراقی ) و قابل نقل و انتقال و پلاک گذاری شامل جیب صحرا ، لندرور پاژن ، آمبولانس مزدا ، پژو آردی ، پیکان وانت ، مینی بوس فیات ، اتوبوس 911 ، نیسان وانت ، پیکان پژو ، پاترول سواری و ... را از طریق مزایده (pdf)(پيوست شماره 1) , .(پيوست شماره 2).,(پيوست شماره 3).
 واگذاری بخشي از امور حمل و نقل معاونت بهداشتي  ( pdf) 

 واگذاری اجرای پروزه ساختمانی و تاسيساتي ساختمان اداري و بخش جراحي دندانپزشكي بابل(pdf)(پيوست شماره 1).

 واگذاری اجرای پروزه ساختمانی به همراه تاسیسات  فاز 3 مسجد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بابل (pdf)
 واگذاری اجرای پروژه ساختمانی , تاسیساتی فاز (سوم) مسجد مرکزی دانشگاه (pdf)
 واگذاری داروخانه بیمترستان آیت الله روحانی به صورت اجاره (pdf)
 واگذاری خرید 97 دستگاه کولر اسپلیت(pdf)
 واگذاری امور تغذیه و سلف سرویس مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی(pdf)
 واگذاری امور رخشویخانه ونظاغت و رفت و روب مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نزاد (pdf)
 واگذاری امور تغذیه و سلف سرویس مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نزاد (pdf)
 واگذاری امور تغذیه و سلف سرویس ستادمرکزی دانشگاه (pdf)

 

مشاهده ی آرشیو اخبار

آخرین اخبار دانشگاه

پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل به مناسبت روز جهانی ماما

پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل به مناسبت روز جهانی ماما

دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل طی پیامی روز جهانی ماما را به همکاران تلاشگر در این عرصه تبریک گفت. متن پیام بدین شرح می باشد:
۱۰ , اردیبهشت , ۱۳۹۶ /19 /18
پیام تبریک ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل به مناسبت اعیاد شعبانیه

پیام تبریک ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل به مناسبت اعیاد شعبانیه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل طی پیامی سالروز بزرگداشت زیباترین ماه شعبان و فرخنده میلادسرحلقه عاشقان ودلدادگان حضرت امام حسین (ع) واسطوره وفا وتندیس فداکاری حضرت ابوالفضل العباس (ع) و همچنین گرامیداشت مقام پاسدار وجانباز را به پاسداران وجانبازان شاغل دردانشگاه وخانواده های ایشان تبریک گفتند.
۱۰ , اردیبهشت , ۱۳۹۶ /19 /18
۱۱ اردیبهشت ولادت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز مبارک باد

۱۱ اردیبهشت ولادت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز مبارک باد

سالگرد میلاد حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام ، روز جانباز نام گذاری شده است. عباس علیه السلام بزرگ جانباز تاریخ انسانیت است که صحنه کربلا را تجلیگاه ایثار و جانبازی نمود. فداکاری های برادر رشید امام حسین علیه السلام در تاریخ بشر مانندی ندارد. دست حیدرآسای عباس علیه السلام شعر زیبای عشق و ایثار در راه ولایت را با خون سرخ بر زمین تفتیده، کربلا نگاشت، و راه و رسم عاشقی و شیوه جانبازی را به جهانیان آموخت.
۰۹ , اردیبهشت , ۱۳۹۶ /16 /18